Geen categorie

brand-kerstmis

Brand tijdens uw kerstfeestje, wat nu?

Niemand is graag het slachtoffer van een brand. Maar wat als de kerstboom net in brand vliegt wanneer u een kerstfeest gaf? Bent u voldoende verzekerd?

Waarvoor is een brandverzekering goed?

Een brandverzekering is wettelijk verplicht voor iedereen die een woning huurt of verhuurt. Tenminste dat is het geval in Vlaanderen of Wallonië. In het Brusselse gewest is dit (nog) niet verplicht.

In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden dekt een brandverzekering niet alleen materiële schade bij brand, maar ook bij waterschade, natuurrampen, glasbreuk, ...

Brand bij mijn kerstfeestje

Is er een brand uitgebroken op uw kerstfeestje, dan zullen de kosten van de schade dus gedekt worden door uw brandverzekering. In heel wat gevallen dekt de brandverzekering ook eventuele brand in een feestzaal die u huurt. Dus ook dan zit u safe. Een brandverzekering dekt tevens ook de materiële schade bij derden. Heeft de brand voor schade gezorgd bij de buren, dan wordt dit eveneens vergoed. Zorg hiervoor wel dat je ook steeds een familiale verzekering hebt, want sommige brandverzekeraars dekken de buren niet in hun brandverzekering.

Wat met lichamelijke letsels bij gasten?

Een brand kan echter nog ergere gevolgen hebben dan enkel maar materiële schade. Wat als iemand van uw gasten gewond geraakt tijdens de brand? Of erger… komt te overlijden? In dat geval komt een brandverzekering niet tussen gezien deze enkel materiële kosten dekt. Wel is het op dat moment de familiale verzekering die bijspringt. Een familiale verzekering dekt immers de lichamelijke en materiële schade toegebracht aan derden door u of een van uw gezinsleden.

In heel wat gevallen bieden verzekeringsmaatschappijen dan ook een combinatie aan van familiale verzekering en brandverzekering. Neem hiervoor steeds contact op met mij om de mogelijkheden te bespreken.

crash

Wat dien ik zelf te betalen bij een auto- ongeval?

Het is een situatie waar we op een bepaald moment allemaal mee te maken krijgen. U bent betrokken in een ongeval en de verzekering dient tussen te komen. Maar wie betaalt wat ?

Aansprakelijkheid bepalen

Om te gaan bepalen welke verzekering wat en waar tussenkomt, is het eerst belangrijk om na te gaan wie aansprakelijk is voor het ongeval. De verzekering zal dit bepalen aan de hand van de aangifte van beide partijen (aanrijdingsformulier) of aan de hand van het verslag van de politie. Het is ook mogelijk dat er een gedeelde aansprakelijkheid is tussen partijen.

Indien u in recht bent

Wanneer de tegenpartij aansprakelijk is voor het ongeval zal zijn verplichte BA autoverzekering de schade aan u vergoeden. De meeste Belgische verzekeraars zijn toegetreden tot de 'rdr-conventie'. Hierdoor kan je eigen verzekeraar jouw volledig vergoeden en verder het nodige doen om de schade te recupereren bij de verzekeraar van de aansprakelijke. Zo is het voor jouw immers allemaal zeer snel opgelost.

Hoewel iedereen verplicht is een verzekering BA auto te hebben, kan het voorkomen dat iemand toch geen verzekering heeft. In dat geval dienen we aan te kloppen bij het 'Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds' die op hun beurt de som zal terughalen bij de veroorzaker van het ongeval. Hiervoor is het oa. belangrijk een goede rechtsbijstandverzekering te hebben.

Wanneer u NIET in recht bent

Wanneer u zelf het ongeval veroorzaakt heeft, ligt de situatie helemaal anders. In dat geval zal uw verzekering BA auto de schade aan de tegenpartij vergoeden. Let wel, enkel de schade aan de tegenpartij wordt vergoed, niet de schade aan je eigen wagen. Deze verzekering BA auto komt eveneens tussen voor de lichamelijk letsels bij de tegenpartij alsook voor de eventueel kwetsuren van de inzittenden in uw wagen.

Voor tussenkomst van eigen schade aan de wagen of lichamelijke schade aan uzelf als bestuurder heeft u andere waarborgen nodig. Zo dekt een omniumverzekering de schade aan uw eigen wagen en is ook het afsluiten van een bestuurdersverzekering of persoonlijke ongevallenverzekering geen overbodige luxe. Deze vergoedt namelijk alle kosten voor uw lichamelijke letsels ten gevolge van het ongeval. Dit kan variëren van de medische kosten tot het overbruggen van inkomensverlies wanneer u tijdelijk of blijvend arbeidsongeschikt bent of zelfs de nodige aanpassingen aan uw woning indien dit nodig zou zijn. Komt u tijdens het ongeval te overlijden, dan zal de bestuurdersverzekering evenzeer tussenkomst bieden.

Moet ik zelf opdraaien voor eventuele kosten?

Het kan zijn dat u een bepaalde franchise (of vrijstelling) moet betalen. Dit houdt in dat u een bepaald bedrag zelf moet bekostigen. Bij het afsluiten van een omniumverzekering kan het bijvoorbeeld zijn dat de eerste 250 euro aan kosten voor eigen rekening zijn vooraleer de verzekering de rest dekt. Een dergelijke franchise wordt steeds vooraf overeengekomen, bij het opstellen van de polis.

Een franchiseregeling kan, in uitzonderlijke gevallen, ook voorkomen bij een verzekering BA auto. Voor jonge bestuurders kan dit oa. het geval zijn. Maar ook wanneer u in het verleden al heel wat ongevallen heeft veroorzaakt, kan een verzekeraar beslissen u enkel nog te verzekeren met een franchise.

Welke soorten franchise zijn er?

De vrijstelling wordt steeds vastgelegd in de polis. Wel is het zo dat hoe hoger de franchise is, hoe lager uw premie is. Een franchise is dan ook een middel van verzekeraars om ervoor te zorgen dat de verzekeringspremie betaalbaar blijft. Dat is zeker het geval bij een omniumverzekering die anders vrij duur kan uitvallen. Tegelijk is het ook een manier om ervoor te zorgen dat u als bestuurder niet onvoorzichtig gaat rijden.

Er zijn verschillende soorten, bijvoorbeeld een vaste franchise of een franchise op basis van een bepaald percentage op de catalogusprijs van de auto: hoe duurder uw wagen, hoe hoger de franchise dan ook wordt. Daarnaast is er ook nog de Engelse franchise waarbij de verzekeraar enkel alle kosten dekt wanneer deze hoger zijn dan de franchise.

Bij het afsluiten van een autoverzekering is het belangrijk om rekening te houden met de franchise. Kies er daarom steeds voor om langs te komen zodat we samen de verzekeringen met elkaar kunnen vergelijken.

uitvaartverzekering

Wat als u komt te overlijden?

Het is iets waar we het liefst niet over praten, maar toch is het een onvermijdelijke gebeurtenis. Wat als u komt te overlijden? Met welke kosten worden uw nabestaanden opgezadeld en zijn deze te voorkomen?

Een uitvaartverzekering, wat is dat?

Een overlijden is steeds een droevige gebeurtenis. Vaak eentje die nog eens gepaard gaat met een flinke rekening. Zo mag u er in België rekening mee houden dat het organiseren van een uitvaart zo'n 4000 tot 6000 euro kost. Een bedrag waar u liever niet mee geconfronteerd wordt in wat sowieso al een moeilijke periode is voor de nabestaanden. Daarom bieden steeds meer verzekeringsmakelaars nu ook een uitvaartverzekering aan.

Met dit type verzekering bepaalt u zelf voor welk bedrag u verzekerd wilt worden. Wanneer u komt te overlijden, wordt het bedrag dan gestort aan uw nabestaanden of gebruikt om de uitvaart mee te betalen. De meeste mensen kiezen dan ook om zich te laten verzekeren voor het bedrag van de volledige uitvaart, zodat hun nabestaanden niet met de kosten zitten opgezadeld. De premie kan in één keer worden betaald of op regelmatige basis voor een bepaalde periode. Omdat het toch om een vrij groot bedrag gaat, kiezen de meeste mensen ervoor om dit maandelijks of driemaandelijks te betalen.

Wat zijn de voordelen van een uitvaartverzekering?

In de eerste plaats kiezen mensen voor een uitvaartverzekering om hun geliefden de kosten van een dure uitvaart te besparen.

Bij sommige verzekeraars krijgen je nabestaanden ook persoonlijk advies na het overlijden om je zo bij te staan bij al het papierwerk, de belastingen en alle andere administratie.

Komt u te overlijden voor de einddatum van de vooropgestelde betalingstermijn, dan nog komt de verzekeringsmaatschappij tussen voor het volledige bedrag. Kiest u voor een uitvaartverzekering voor het volledige gezin? Hou er dan rekening mee dat bij sommige verzekeraars kinderen niet standaard zijn opgenomen.

In sommige gevallen biedt een verzekeraar ook nog extra dekking aan voor repatriëring wanneer u in het buitenland komt te overlijden.

In heel wat gevallen betaalt een verzekeraar rechtstreeks de facturen van de uitvaart. Dit bespaart heel wat extra werk voor de nabestaanden. Het resterende kapitaal wordt overgemaakt aan de nabestaanden.

Steeds meer verzekeraars kiezen er ook voor om bij de uitvaartverzekering een wilsbeschikking toe te voegen. Hierin kan je de wensen voor je uitvaart beschrijven: wil je begraven of gecremeerd worden, een kerkelijke ceremonie of niet, ...

Wanneer begin ik het best met een uitvaartverzekering?

Een uitvaartverzekering afsluiten is interessant op alle leeftijden en kan al vanaf 18 jaar. Waar u het best wel rekening mee houdt, is dat de meeste verzekeringsmaatschappijen een maximumleeftijd hebben wat betreft het afsluiten van de uitvaartverzekering. Deze leeftijd varieert vaak van 69 tot 75 jaar. Omdat een overlijden ook vaak onverwachts gebeurt, raden we iedereen aan om er op vroege leeftijd mee te beginnen, de premie is dan ook een heel stuk voordeliger dan wanneer je op latere leeftijd start.

Wat zijn de voorwaarden voor een uitvaartverzekering?

Verzekeraars hebben vaak een instap- en maximumleeftijd voor het afsluiten van een uitvaartverzekering. Daarnaast zullen sommige verzekeraars vragen om een gezondheidsverklaring.

Indien u gezondheidsproblemen heeft, kan er een bijpremie, uitsluiting of een wachttijd worden voorgesteld.

Heeft u nog vragen over een uitvaartverzekering, neem dan zeker contact met ons, wij beantwoorden graag al uw vragen.

insurance

Hoe bekom ik de beste autoverzekering?

Een BA autoverzekering is verplicht in België, maar toch betaalt niet iedereen dezelfde premie . Zo is de ene verzekeraar al voordeliger dan de andere en zijn er bepaalde factoren die een grote rol spelen in het berekenen van uw premie.

Het type wagen

Wanneer een verzekeringsmaatschappij de premie van een autoverzekering gaat berekenen wordt gekeken om welk type wagen het gaat. In de eerste plaats speelt het vermogen van het voertuig een grote rol alsook de waarde. Logisch ...

Bij moderne auto´s kunnen er rijhulpsystemen zijn ingebouwd. We denken dan bijvoorbeeld aan parkeerhulp, dodehoekverklikker, remhulpsysteem, vermoeidheidsdetectie, adaptieve cruise control enz. Dergelijke systemen hebben als voordeel dat de premie van de autoverzekering goedkoper kan worden.

De intensiteit van gebruik

Niet alleen het type wagen speelt een rol bij het bereken van uw premie, maar ook de intensiteit waarmee u de wagen gebruikt heeft een invloed. Zo zal iemand die amper 10.000 kilometers per jaar aflegt minder betalen dan iemand die vijf keer zo vaak de weg op is. Heel wat verzekeraars bieden een korting aan wanneer ze minder dan een bepaald aantal kilometers rijden per jaar. Daarnaast maken verzekeraars ook een onderscheid in het gebruik, of dit privé- of beroepsgebruik betreft.

Demografische factoren van eigenaar

We hebben het al gehad over de eigenschappen van de wagen en het gebruik ervan, maar een verzekeringsmaatschappij zal ook nagaan wie de verzekering wil afsluiten. Zo spelen heel wat demografische factoren zoals de leeftijd en de woonplaats van de eigenaar een rol. Dat komt omdat jongeren, statistisch gezien, vaker zijn betrokken bij een ongeval. Ook de woonplaats is van belang, als u in Brussel woont zal de premie hoger liggen dan ergens op het platteland.

Anderzijds zal een verzekeraar ook rekening houden met het aantal ongevallen waar u in betrokken was in de voorbije jaren. In de meeste gevallen wordt uw schadehistoriek bekeken over een periode van de afgelopen vijf jaar.

Kom dus zeker langs om samen de perfecte verzekering voor u uit te zoeken.

paperwork

Hoe vraagt u een nieuwe nummerplaat aan voor uw auto?

Bent u de gelukkige eigenaar van een nieuwe auto? Dan staat u wellicht te popelen om er zo snel mogelijk een ritje mee te maken. Maar voor dat mogelijk is moet u eerst enkele administratieve zaken afhandelen zoals het aanvragen van een nummerplaat bijvoorbeeld.

Waar kan ik terecht voor het aanvragen van een nieuwe nummerplaat?

Het is de dienst inschrijving voertuigen, ofwel de DIV, dat verantwoordelijk is voor de nummerplaten van nieuwe auto´s. Om dit te bemachtigen heeft u een ingevuld registratie aanvraag formulier nodig, de 'Aanvraag tot inschrijving' of het 'roze formulier'. Deze heeft u normaal gezien gekregen van de garagist, autodealer of verkoper.

U hoeft echter niet zelf langs te gaan bij de DIV. Het volstaat om het ingevulde formulier aan mij te bezorgen, ik doe dan het nodige voor het aanvragen van uw nummerplaat. In de meeste gevallen gebeurt dit online en kunt u een snelle afhandeling verwachten. Het originele formulier dient door ons bijgehouden te worden.

Welke verzekering kies ik het beste?

Bij de aankoop van een nieuwe wagen is ook een verplichte autoverzekering vereist. Omdat niet iedere autoverzekering dezelfde is, komt u het best eerst vergelijken waar uw autoverzekering het interessantst is en wat er dan juist wel en niet verzekerd is. De premie verschilt naargelang het aantal kilometers u verwacht per jaar af te leggen, uw schadeverleden en of u op zoek bent naar een omnium of enkel een BA autoverzekering.

Hoe wordt de nummerplaat geleverd?

De nummerplaat wordt rechtstreeks bij u thuis geleverd. U mag dit zo´n 1 à 2 dagen nadat wij het formulier hebben ingediend, verwachten. De nummerplaat wordt geleverd via de post. Indien gewenst kunnen we de nummerplaat ook op een ander adres laten leveren, bijvoorbeeld rechtstreeks bij de garage.

Hou er ook rekening mee dat u slechts een enkele nummerplaat krijgt toegestuurd. Hier moet u zelf nog zorgen voor een kopie voor aan de voorzijde van uw auto. Een kopie laten maken kan bij de meeste doe-het-zelfzaken.

Kom dus gerust langs op ons kantoor en dan vragen wij de nummerplaat voor u aan.

hacker

Gevaren van het internet

Het internet is een grote bron van informatie en biedt heel wat mogelijkheden. Tegelijk is het net die evolutie van online transacties die er ook voor zorgt dat het internet heel wat gevaren kent.

Wat kan er mislopen via het internet?

Cybercriminaliteit is een van de sterkst groeiende vormen van criminaliteit. Maar liefst de helft van de internetgebruikers wordt ooit op een of andere manier opgelicht via het internet. Cybercriminaliteit kan in verschillende vormen voorkomen. Zo zijn er de virussen die schade kunnen toebrengen aan uw computer en bestanden waardoor cyberafpersing mogelijk is. Er is ook verlies van geld mogelijk door phishing, malware en identiteitsfraude.

Zowel particulieren als bedrijven kunnen in aanraking komen met cybercriminaliteit. Dit zorgt voor heel wat stress, omdat in de meeste gevallen een aangifte bij de politie tot niets leidt. Net om die reden is het belangrijk om zelf uw voorzorgen te nemen en een cyberverzekering af te sluiten.

Wat dekt een cyberverzekering?

Een van de manieren om u zoveel mogelijk te beschermen tegen de gevaren van het internet is door het afsluiten van een cyberverzekering. Een dergelijke verzekering kan worden afgesloten door zowel particulieren als bedrijven. Voor particulieren betekent dit dat u bent beschermd tegen identiteitsfraude, cyberafpersing, een inbreuk op uw privacy in de vorm van diefstal van uw persoonsgegevens, verlies van geld op uw rekening als gevolg van phishing en reputatieschade.

Waarom als ondernemer kiezen voor een cyberverzekering?

Als ondernemer kunnen de nadelen nog groter zijn. Iedere ondernemer die een online aanwezigheid heeft in welke vorm dan ook of gebruik maakt van IT diensten, heeft dan ook baat bij het afsluiten van een goede cyberverzekering. Heeft u een online klantenbestand van mensen die een aankoop bij u hebben afgesloten? Dan bent u verplicht om deze persoonlijke gegevens veilig te bewaren. Toch kan het altijd verkeerd lopen en bewijst een cyberverzekering zijn nut.

Hetzelfde geldt bij websites die conversies hebben online, zoals een webshop. Veilige betaalmethodes voor uw klanten zijn belangrijk, maar hackers weten er vaak wel raad mee. Daarom is het cruciaal om uw winsten en de betaalgegevens van uw klanten te beschermen. Een cyberverzekering geeft u advies over hoe u dit het beste doet. Loopt het toch mis, dan is de schade (deels) gedekt.

In het kort kunnen we dus stellen dat een cyberverzekering verschillende voordelen heeft voor ondernemers. Enerzijds bent u beschermd tegen financiële schade, maar ook tegen reputatieschade. Daarnaast zorgt een dergelijke verzekering ervoor dat de continuïteit van uw bedrijf gewaarborgd blijft. Wanneer u wordt gehackt of u op een of andere manier schade ondervindt, dan wordt er gezorgd dat u zo snel mogelijk uw activiteiten kunt verderzetten. Overloop dus zeker met mij de verschillende mogelijkheden voor een cyberverzekering die past bij uw situatie.

autopech

Op reis met de auto? Aan welke verzekeringen moet u denken?

Heeft u plannen om deze zomer op reis te gaan met de auto? Om zorgeloos te kunnen vertrekken, zorgt u best dat u over de nodige verzekeringen beschikt. We leggen u alvast uit welke interessant zijn voor het reizen met de auto.

Is mijn autoverzekering geldig in het buitenland?

Iedereen die over een wagen beschikt, betaalt hiervoor de nodige wegenbelasting en de verplichte autoverzekering. De vraag die echter veel mensen zich stellen, is of deze autoverzekering ook in het buitenland geldig is. Het antwoord is ja. Uw autoverzekering is geldig in heel Europa en zal dus de kosten van de schade bij de tegenpartij dekken wanneer u in een ongeval betrokken bent. Wie over een omnium beschikt, zal ook de kosten van zijn eigen auto gedekt zien. Om een gedetailleerd overzicht te hebben van de landen waarin uw autoverzekering geldig is, kunt u een kijkje nemen op uw verzekeringsbewijs, daar staan immers alle landen op vermeld waar je verzekert bent.

Pech in het buitenland, wat nu?

Tijdens het reizen met de auto wordt uw wagen intensief gebruikt. De kans op autopech wordt dus groter. Daarom is het aan te raden om een reisbijstand af te sluiten. Dit omvat onder meer pechverhelping waarbij uw verzekeraar de takelkosten op zich neemt wanneer uw wagen niet ter plaatse hersteld kan worden. Omdat sommige omniums dergelijke kosten reeds dekken, overlegt u best uw mogelijkheden op voorhand met ons om te voorkomen dat u teveel betaalt.

Wat biedt een goede reisbijstand?

Reisbijstand heb je in verschillende formules. De standaard is het bieden van pechverhelping zoals hierboven beschreven. Dit zorgt ervoor dat uw wagen tot bij een garage geraakt in geval van pech. Verkiest u een garagist bij uw thuis? Dan kan het interessant zijn om te checken of uw verzekering ook repatriëring van uw auto dekt. Ook is het mogelijk om uw verzekeraar de kosten te laten dekken van het opsturen van reservestukken die in het land waar u zich bevindt niet aanwezig zijn.

Pech onderweg is nooit leuk, maar zeker niet op vakantie wanneer u zich in een ander land bevindt. Een mogelijke toevoeging tot uw reisbijstand is het ter beschikking stellen van een vervangwagen of het repatriëren van alle passagiers. Deze reisverzekering zorgt ervoor dat uw reis niet helemaal in duigen valt bij pech.

Een reisverzekering is tevens ook geldig in geval van ziekte, ongeval, overlijden of hospitalisatie in het land van uw bestemming.

Ongeval of glasbraak op reis, maar geen omnium?

Geen probleem, we kunnen een tijdelijke omnium voorzien gedurende de volledige duur van de reis. Dit kan voor uw eigen wagen, maar u kan dit ook afsluiten voor een wagen die u mag gebruiken om op reis te gaan.

Handig toch?

Samen stellen wij uw reisverzekering en reisbijstand op

Iedere vakantie en gezinssituatie is anders, daarom komt u best bij ons langs voor het bespreken van de mogelijkheden wat betreft pechverhelping en reisverzekeringen. Zo kunnen we samen kijken waarvoor uw huidige verzekeringen reeds tussenkomt en dit eventueel aanvullen. Een verzekering op maat zorgt ervoor dat u niet teveel betaalt voor uw reisverzekering.

U kan ook alvast zelf eens een berekening maken , klik daarvoor hier

falling

Is je gezin goed beschermd en waarvoor?

Uw gezin beschermen tegen tegenslagen, dat is wat belangrijk is. Net daarom is het belangrijk om de juiste verzekeringen af te sluiten die voorkomen dat u of uw geliefden in financiële moeilijkheden terechtkomen.

Verzekeringen voor grote en kleine gezinnen

Van het aangaan van een familiale verzekering tot een hospitalisatieverzekering, reisverzekering of een overlijdensverzekering. Er zijn verschillende verzekeringen mogelijk voor wie zichzelf en zijn familie wil beschermen. Een familiale verzekering is wellicht de belangrijkste verzekering voor uw gezin. Zo verzekert u de schade die wordt toegebracht aan derden door iemand van het gezin. Stel dat u per ongeluk een raam hebt gebroken bij de buren, dan kan je hiervoor beroep doen op je familiale verzekering.

Ook het hebben van een hospitalisatieverzekering kan je voor financiële tegenspoed behoeden. Heel wat werkgevers bieden een hospitalisatieverzekering aan voor de werknemer en eventueel zijn gezin, maar zeker niet altijd. Nochtans kan de rekening flink oplopen wanneer u één of meerdere nachten in het ziekenhuis moet blijven. In de meeste gevallen komt de ziekenkas slechts beperkt tussen.

Naast deze twee aan te raden verzekeringen zijn er nog tal van situaties waartegen je je familie kan beschermen. Zo is het mogelijk een verzekering af te sluiten tegen persoonlijke ongevallen, internetfraude, juridische bijstand, de annulatie van je reis of een overlijden van iemand uit het gezin, ... Om te kijken welke het meest interessant zijn voor u, bespreken we best eens je persoonlijke situatie.

Welke verzekeringen zijn verplicht voor mijn gezin?

Er zijn slechts een handvol verzekeringen wettelijk verplicht. Dit is dan vooral het geval bij een autoverzekering, arbeidsongevallenverzekering voor wie personeel heeft, een brandverzekering en een schuldsaldoverzekering kunnen contractueel verplicht worden door de kredietverstrekker. Wanneer we gaan kijken naar het verzekeren van uw gezin, dan zien we dat geen enkele verzekering bij wet verplicht is. Dit betekent echter niet dat er een aantal wel sterk aan te raden zijn.

Neem contact op

Had u graag wat meer informatie gewenst over welke verzekeringen uw gezin kunnen beschermen? Maak dan een afspraak bij ons voor het bespreken van de mogelijkheden.

brand-huurders

Waarvoor dien je je te verzekeren als huurder?

Ruim 25% van de bevolking huurt een woning en dat is een percentage dat ieder jaar groeit. Maar welke verzekeringen dien je als huurder te hebben?

Omdat je als huurder de verantwoordelijkheid hebt om het gehuurde pand in oorspronkelijke staat terug te geven na het aflopen van de huurovereenkomst is een brandverzekering zeer raadzaam.

Is een brandverzekering verplicht?

Of een brandverzekering verplicht is wanneer je een woning gaat huren, hangt af van waar je precies wil gaan wonen. In Vlaanderen is een brandverzekering verplicht sinds 1 januari 2019, terwijl dit in Wallonië al langer het geval was. In Brussel daarentegen is een brandverzekering als huurder nog steeds niet verplicht, maar wel ten zeerste aangeraden. De brandverzekering is trouwens verplicht door het Vlaams Woninghuurdecreet voor zowel de huurder als verhuurder.

Wat is 'afstand van verhaal´?

De eigenaar van het pand beschikt ook over een brandverzekering en kan opteren voor de uitbreiding ´afstand van verhaal´. Deze uitbreiding zorgt ervoor dat de brandverzekeraar van de eigenaar afziet van zijn verhaalsrecht op de huurder, maw dat deze de uitgekeerde schadevergoeding niet bij de huurder zal verhalen.

Hierdoor hoeft de huurder zijn huuraansprakelijkheid voor het gebouw niet zelf te verzekeren. Het is wel aan te raden dat de huurder dan nog steeds zelf een brandpolis afsluit voor zijn eigen inhoud.

Is mijn inboedel verzekerd met een brandverzekering?

Niet standaard. Het nemen van een brandverzekering is in de eerste plaats verplicht om ervoor te zorgen dat u als huurder niet voor hoge kosten moet opdraaien bij schade aan de huurwoning. Toch is een brandverzekering afsluiten ook interessant voor het beschermen van je eigen inboedel. Dit kan makkelijk aan de polis worden toegevoegd. Bijkomend kan je ook eventueel de waarborg diefstal en rechtsbijstand onderschrijven.

Waar op letten bij het afsluiten van een brandverzekering?

Een brandverzekering kan op veel verschillende manieren opgesteld worden, bijvoorbeeld op eerste risico of volgens goedgekeurde expertise, ... belangrijk hierin is om er zeker van te zijn dat er afschaffing is van de 'evenredigheidsregel'.

Meestal kan er ook geopteerd worden voor een 'plaatsenstelsel', zodat u enkel het aantal plaatsen en soms een aantal andere criteria van de woning dient door te geven waardoor er geen kapitaal dient bepaald te worden voor het gebouw en deze 'evenredigheidsregel' automatisch wordt afgeschaft. Zo ben je steeds correct verzekerd.

Naast het afsluiten van de verzekering voor het gebouw (je huuraansprakelijkheid) is het raadzaam om enkele zaken toe te voegen aan je polis. Denk maar aan het verzekeren van je inboedel, een eventuele diefstalverzekering, ...

Een goede polis zal tevens de waarborg ´verhaal van derden´ voorzien. Deze laatste zorgt ervoor dat ook de schade bij buren verzekerd is wanneer hun woning schade heeft opgelopen als gevolg van een brand of lek in jouw huurwoning.

Brandverzekering afsluiten voor je huurwoning?

Ben je van plan een woning te huren en wens je meer informatie omtrent een brandverzekering? Contacteer ons om jouw verzekeringen te bespreken.

zonnepanelen

Terugdraaiende teller zonnepanelen

Verzekeraar DAS onderzoekt de zaak:

Alle info over de huidige stand van zaken verzamelde de juristen van DAS voor u in een duidelijke juridische nota, inclusief veelgestelde vragen met antwoord.

D.A.S. neemt de zaak ter harte en zal dit grondig uitspitten.

Gezien de compensatieregelgeving van de Vlaamse Overheid nog niet werd gestemd, dienen we deze beslissing allereerst af te wachten.  We volgen de situatie op de voet op. 

Lees hier het volledige bericht:

Steeds goed verzekerd

VERZEKERINGEN MARCO BAETEN BVBA

Meierstraat 15
3300 TIENEN
FSMA - Ond.nr. 0687.781.468

Openingsuren

Ma, Di, Do en Vrij9:00 - 12:00 & 14:00 - 17:30
Woensdag9:00 - 12:00

Wij zijn altijd open, maar enkel op afspraak