Autoverzekering Zelfstandige

Gebruik je jouw auto voor je eigen bedrijf of heb je een auto van de zaak?  Dan is het belangrijk om je auto zakelijk te verzekeren.

Ook als zelfstandige bent u wettelijk verplicht om een autoverzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA) af te sluiten.  Deze verzekering vergoedt de schade die u met uw bedrijfsauto aan anderen veroorzaakt en waarvoor u aansprakelijk bent.

WAT IS ZAKELIJK GEBRUIK?

Bij een zakelijke autoverzekering is privé gebruik altijd meeverzekerd.  Bij zakelijk gebruik moet je denken aan klant-, werfbezoek; woon-werkverkeer; …

Ook als je de auto vaker privé dan zakelijk gebruikt heb je een zakelijke autoverzekering nodig.  Een particuliere autoverzekering biedt namelijk niet altijd dekking voor zakelijke ritten.
Rijd je gewoon met je eigen auto naar je werk en terug?  Dan valt dat onder privé gebruik.  Daarvoor heb je geen zakelijke autoverzekering nodig.

VERZEKERING WAGENPARK

Als u veel bedrijfsvoertuigen heeft binnen eenzelfde categorie, kunt u alle verzekeringen van deze voertuigen groeperen in een vlootstructuur.  Dat bespaart u alweer wat administratieve rompslomp en zo behoudt u een mooi overzicht over uw uitgaven.

 • Integratie van al uw voertuigen in één polis
 • Overzichtelijke en uniforme premiebetaling, al dan niet gesplitst
 • Aantrekkelijke vloottarieven

Autoverzekering Zelfstandige: offerte aanvragen


EEN OVERZICHT VAN DE MOGELIJKE WAARBORGEN:

1. De verplichte burgerlijke aansprakelijkheid (BA)

De wettelijk verplichte verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid vergoedt de lichamelijke en materiële schade die u veroorzaakt aan derden. Uw eigen lichamelijke schade wordt als bestuurder niet vergoed.

2. Volledige omnium (Uw eigen materiële schade)

De meest volledige autoverzekering in het gamma is de omnium. Deze vergoedt de materiële schade na een ongeval (ongeacht of u aansprakelijk bent) alsook de volgende waarborgen: stormschade, glasbreuk, diefstal, vandalisme/schade door onbekenden en brand.

3. Beperkte omnium

Deze omnium verzekert de schade aan uw voertuig die het gevolg is van een aantal opgesomde risico's. Denk bijvoorbeeld aan: brand, diefstal, natuurgeweld zoals storm of hagelschade, glasbreuk, aanrijding dieren en loslopend wild, enz...

Het voornaamste verschil tussen de beperkte omnium en de volledige omnium is dat de beperkte omnium geen dekking verleent voor "eigen schade door eigen fout".

BIJKOMENDE WAARBORGEN

Rechtsbijstandverzekering

Auto-ongelukken kunnen een gerechtelijk staartje krijgen. Bij een verkeersongeval waarbij u het slachtoffer bent, weigert de veroorzaker van het ongeval zijn fout te erkennen. Of u bent het niet eens met de herstellingen die uw garagehouder na een verkeersongeval uitvoert. In dergelijke gevallen, en vele andere, is het belangrijk dat u beroep kan doen op een rechtsbijstandsverzekering om uw belangen te verdedigen.

De verzekering Rechtsbijstand voorziet in juridische en financiële bijstand bij geschillen naar aanleiding van een schadegeval waarbij uw verzekerde voertuig betrokken was. Ook de strafrechtelijke verdediging is hierin begrepen (vb discussie nav een verkeersovertreding).
Ook al is de waarborg rechtsbijstand geen verplichte verzekering, raden wij altijd tel stelligste aan deze waarborg wel degelijk te onderschrijven, liefst bij een onafhankelijke verzekeraar.

Verzekering Bestuurder

50% van de bestuurders in België denkt dat zijn verzekering BA Auto ook de lichamelijke letsels vergoedt bij een ongeval.  Niets is echter minder waar!

Verblind door de zon, een dier dat de weg oversteekt, aquaplanning, voorrang niet verlenen, … bij een ongeval in fout of zonder een aansprakelijke tegenpartij is de bestuurder de enige persoon die niet wordt vergoed door de verzekering BA Auto.

Ook dit is geen verplichte verzekering, maar eveneens zeer aan te raden ook deze waarborg wel te onderschrijven

Bijstand (Pechverhelping)

Krijgt u pech met uw wagen? Bent u het slachtoffer van een ongeval?
Een mechanisch defect herstellen, is niet altijd eenvoudig. Met een verzekering ‘bijstand voertuigen’ komt de pechverhelping ter plaatse of helpt men met het slepen van het voertuig bij panne of een ongeluk. In sommige contracten wordt ook een vervangwagen voorzien.

Vervoerd Materiaal

Het materieel en uw koopwaar zijn voor uw zaak minstens zo belangrijk als uw voertuigen.  Het is dan ook een ramp als u na een aanrijding lang moet wachten tot de aansprakelijke persoon de schade aan uw vervoerde goederen vergoedt.  Lichamelijke schade krijgt immers voorrang, daarna volgt de schade aan het voertuig.  Het valt vaak ook moeilijk aan te tonen dat de schade aan het materieel en de goederen aan het ongeval te wijten is.  Uw tijd en uw investeringen zijn nochtans kostbaar.

Deze verzekering is een perfecte aanvulling op uw BA Auto. Ze beschermt het materieel en de goederen die u in uw voertuigen vervoert voor eigen rekening. Als uw koopwaar en materieel beschadigd of gestolen worden, kunt u toch de afspraken met uw klanten nakomen.  Dankzij de vergoeding kunt u immers snel opnieuw leveren of het werk hervatten met nieuw materieel.

Wat waarborgt deze verzekering?

Deze verzekering waarborgt uw materieel, uw koopwaar of allebei, u kiest.  Zowel tijdens het vervoer als het laden en lossen.

Het materieel in uw voertuigen is verzekerd bij:

 • een ongeval, ongeacht of er een derde bij betrokken is,
 • brand,
 • een natuurramp,
 • een aardverschuiving,
 • een plotse staking in de fabriek van een klant,

Diefstal

U wordt vergoed als uw materieel gestolen wordt:

 • na een verzekerd schadegeval,
 • met geweld, bv. bij een car-jacking,
 • samen met uw voertuig,
 • bij een inbraak in uw voertuig

Zelfs als uw goederen of materiaal 's nachts ontvreemd wordt uit uw voertuig, thuis voor de deur, uit een niet afgesloten gebouw of op een onbewaakte parking; ook dan bent u verzekerd.  In dat geval geldt er wel een verhoogde vrijstelling.  Om de waarborg diefstal te genieten, dienen er wel bepaalde preventiemaatregelen gerespecteerd te worden.

Steeds goed verzekerd

VERZEKERINGEN MARCO BAETEN BVBA

Meierstraat 15
3300 TIENEN
FSMA - Ond.nr. 0687.781.468

Openingsuren

Ma, Di, Do en Vrij9:00 - 12:00 & 14:00 - 17:30
Woensdag9:00 - 12:00

Wij zijn altijd open, maar enkel op afspraak