Gewaarborgd Inkomen

Naast de lichamelijke gevolgen van een ongeval of een ziekte, moet een slachtoffer vaak het hoofd bieden aan een ernstige daling van zijn inkomsten.

De polis «Gewaarborgd inkomen» verzekert het slachtoffer van een gewaarborgd inkomen die toelaat om aan diverse financiële verplichtingen te kunnen voldoen (afbetalingen van leningen, extra personeelskosten, personeel ter vervanging, hulp aan het slachtoffer, ...).

WAT IS HET GEWAARBORGD INKOMEN?

Een verzekering gewaarborgd inkomen helpt het verlies aan beroepsinkomsten op te vangen bij arbeidsongeschiktheid of invaliditeit.  U ontvangt bovenop de vrij geringe wettelijke uitkering van het ziekenfonds, een maandelijks vervangingsuitkering zodat uw inkomstenniveau gewaarborgd blijft.

WIE KAN EEN VERZEKERING ’GEWAARBORGD INKOMEN’ AFSLUITEN?

Deze waarborg richt zich ook tot bedienden maar voornamelijk tot zelfstandigen.  Voor beide categorieën voorziet de sociale zekerheid immers een vrij geringe tegemoetkoming in geval van een arbeidsongeschiktheid.

  • Zelfstandigen in hoofd- en bijberoep
  • Bedrijfsleider in een vennootschap
  • Loontrekkenden en ambtenaren
  • Vrije beroepen

HOEVEEL BEDRAAGT DE PREMIE?

De te betalen premies zijn in functie van:

  • Instapleeftijd en beroepsrisico
  • Te verzekeren waarborg
  • Gekozen eigen risicotermijn (de periode van arbeidsongeschiktheid tot het tijdstip dat de verzekeraar betaalt ): 30, 60, 90, 180 of 365 dagen
  • Uitkeringen van waarborgen.

Om uw inkomstenverlies te compenseren ontvangt u van de maatschappij op geregelde tijdstippen (bv. maandelijks) een bedrag, en dat gedurende een contractueel bepaalde periode.

Het kan interessant zijn om deze waarborg gewaarborgd inkomen niet in een afzonderlijke polis te onderschrijven, maar als bijkomende waarborg in je polis Leven (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, Individuele Pensioentoezegging vanuit de vennootschap, …)

De waarborgen blijven identiek, echter de premie komt hierdoor meestal een stuk voordeliger uit, daar dit dan berekend wordt aan het ‘collectief tarief’.

Gewaarborgd Inkomen: offerte aanvragen


Steeds goed verzekerd

VERZEKERINGEN MARCO BAETEN BVBA

Meierstraat 15
3300 TIENEN
FSMA - Ond.nr. 0687.781.468

Openingsuren

Ma, Di, Do en Vrij9:00 - 12:00 & 14:00 - 17:30
Woensdag9:00 - 12:00

Wij zijn altijd open, maar enkel op afspraak