Groepsverzekering

De groepsverzekering is een aantrekkelijke oplossing om de financiële toekomst van uw personeel veilig te stellen.  Dankzij een aanvullend pensioen maak je de kloof tussen het laatste loon en het wettelijk pensioen kleiner.

Een groepsverzekering wordt door de werkgever afgesloten in het voordeel van het personeel en is dé manier om uw werknemers een aanvullend pensioen te laten opbouwen.  Om dit aanvullend pensioen op te bouwen, stort de werkgever en/of werknemer bijdragen aan een pensioeninstelling. Er kan dus een werkgeversbijdrage of een werknemersbijdrage (die de werkgever op het loon inhoudt) zijn, of beide.

GROEPSVERZEKERING: VOOR WIE?

Elk bedrijf met werknemers - arbeiders of bedienden - kan een groepsverzekering opzetten. Bovendien stimuleert de overheid de opbouw van een aanvullend pensioenkapitaal door een gunstige fiscaliteit.  De premies die u als werkgever betaalt, kunt u – binnen bepaalde grenzen – van de bedrijfsinkomsten aftrekken.  De premies die de medewerkers betalen, kunnen ze in mindering brengen in hun personenbelasting.

HOEVEEL MOET ER GESTORT WORDEN?

Dit wordt door u als werkgever bepaald, meestal een percentage van het loon.

WANNEER WORDT HET AANVULLEND PENSIOEN UITBETAALD?

​De manier waarop het groepsverzekeringscontract kan worden vereffend, wordt vastgelegd in het pensioenreglement van uw groepsverzekering.  De uitbetaling gebeurt op moment van pensionering van de werknemer.

Enkele maanden vóór de einddatum van het groepsverzekeringscontract ontvangt de verzekerde een informatiefiche met betrekking tot zijn groepsverzekering, waarop duidelijk volgende gegevens vermeld staan:

  • De einddatum van het contract
  • Het aanvullend pensioen dat de werknemer/verzekerde zal ontvangen op deze einddatum en hoe het uitbetaald wordt

Op de einddatum van de groepsverzekering kan het aanvullend pensioen volgens twee mogelijkheden worden uitbetaald:

  • Ofwel de uitbetaling van een pensioenkapitaal in één keer
  • Ofwel ontvangt de werknemer een periodieke, maandelijks of jaarlijks, pensioenbetaling in de vorm van een rente

“Je werknemer hoeft niet te wachten tot zijn pensioenleeftijd om zijn groepsverzekering te gebruiken”

De werknemer kan zijn groepsverzekering ook gebruiken voor de aankoop of de verbouwing van een onroerend goed dat in Europa gelegen is.  Hij hoeft dat onroerend goed niet effectief te bewonen, hij mag het ook verhuren.  Hij kan het bedrag dus ook gebruiken om een vakantiewoning, een winkelpand, een studentenkamer of zelfs een garagebox te kopen.  Of hij kan het voorschot gebruiken om zijn lopende hypothecaire lening vervroegd terug te betalen.

Hiervoor bestaan 3 manieren:

  1. Een voorschot op je groepsverzekering
  2. Je groepsverzekering in pand geven
  3. Een lening met wedersamenstelling

Groepsverzekering: offerte aanvragen


Steeds goed verzekerd

VERZEKERINGEN MARCO BAETEN BVBA

Meierstraat 15
3300 TIENEN
FSMA - Ond.nr. 0687.781.468

Openingsuren

Ma, Di, Do en Vrij9:00 - 12:00 & 14:00 - 17:30
Woensdag9:00 - 12:00

Wij zijn altijd open, maar enkel op afspraak