Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)

 “De meest aantrekkelijke fiscaliteit van alle pensioenformules”

Het VAPZ - Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen - is bedoeld voor zelfstandigen die aan bijkomende pensioenopbouw willen doen.

Het wettelijke pensioen volstaat niet meer om comfortabel van uw pensioen te genieten.  Voor zelfstandigen is dat zeker het geval.  Volgens sommige bronnen bedraagt het wettelijk pensioen bij de zelfstandigen slechts 20% van hun inkomen. De zelfstandige doet er goed aan een VAPZ contract af te sluiten.

DE VOORDELEN VAN EEN VAPZ

  • Meer pensioen, minder belastingen en sociale bijdragen

Elk jaar stort u maximaal 8,17% van uw netto belastbaar inkomen als premie in uw VAPZ, geplafonneerd tot € 3.187,04 voor stortingen in 2018.  Dat bedrag dikt aardig aan, zodat u bij pensioenleeftijd een mooi kapitaal uitgekeerd krijgt.

“Wat mooi meegenomen is: de fiscus betaalt u daarvan 2/3de terug.”

Uw premies zijn immers 100% fiscaal aftrekbaar, waardoor uw personenbelasting verlaagt.  Ook uw sociale bijdragen verminderen, zodat uw totale besparing zelfs kan oplopen tot 64%.

U kunt het VAPZ perfect combineren met andere oplossingen, zoals klassiek pensioensparen, maar nergens anders zal u een pensioenformule terugvinden met zoveel fiscale voordelen.  U ontvangt dus niet alleen voordelen bij aanvang van uw pensioen, maar ook tijdens uw loopbaan.

  • Gunstige eindtaxatie

Het kapitaal dat op de einddatum van het contract verworven is, zal volgens het systeem van de fictieve rente worden belast.  Dit wil zeggen dat een deel van het verworven pensioenkapitaal elk jaar wordt toegevoegd aan het belastbaar inkomen en belast wordt aan de marginale aanslagvoet en dit gedurende tien of dertien jaar, afhankelijk van je leeftijd op het moment van uitkering:

op 65 jaar5,00%10 jaar
op 64 jaar4,50%13 jaar
op 63 jaar4,50%13 jaar
op 62 jaar4,00%13 jaar
op 61 jaar4,00%13 jaar
op 60 jaar3,50%13 jaar

(Eerst is er de afhouding van de RIZIV- en solidariteitsbijdrage.)

Wat zijn de gevolgen voor mijn erfgenamen indien ik overlijd voor de pensioenleeftijd?

Uw erfgenamen ontvangen de gevestigde reserve, met minimum het vastgestelde kapitaal overlijden.

Het kapitaal dat de begunstigden van het contract ontvangen in geval van overlijden van de verzekeringsnemer vóór de einddatum zal eveneens worden belast volgens het systeem van de fictieve rente, d.w.z. dat een deel van het verworven pensioenkapitaal elk jaar wordt toegevoegd aan het belastbaar inkomen en belast wordt aan de marginale aanslagvoet, afhankelijk van de leeftijd van de begunstigde op het moment dat dit kapitaal wordt uitgekeerd:

59 tot 60 jaar3,50%13 jaar
56 tot 58 jaar3,00%13 jaar
51 tot 55 jaar2,50%13 jaar
46 tot 50 jaar2,00%13 jaar
41 tot 45 jaar1,50%13 jaar
tot 40 jaar1,00%13 jaar

Als de begunstigde ouder is dan 60 jaar:

op 65 jaar5,00%10 jaar
op 64 jaar4,50%13 jaar
op 63 jaar4,50%13 jaar
op 62 jaar4,00%13 jaar
op 61 jaar4,00%13 jaar
op 60 jaar3,50%13 jaar

Indien uitbetaling aan de echtgeno(o)t(e) is er een Riziv- en een solidariteitsbijdrage verschuldigd.

  • Je hoeft niet te wachten tot je pensioenleeftijd om je VAPZ te gebruiken

U kan uw VAPZ gebruiken voor de aankoop of de verbouwing van een onroerend goed dat in Europa gelegen is.  U hoeft dat onroerend goed niet effectief te bewonen, u mag het ook verhuren.  U kan het bedrag dus ook gebruiken om een vakantiewoning, een winkelpand, een studentenkamer of zelfs een garagebox te kopen.  Of u kan het voorschot gebruiken om uw lopende hypothecaire lening vervroegd terug te betalen.

Hiervoor bestaan 3 manieren:

  1. Een voorschot op je VAPZ
  2. Je VAPZ in pand geven
  3. Een lening met wedersamenstelling dmv je VAPZ

DOOR WIE KAN EEN VAPZ AFGESLOTEN WORDEN?

  • Zelfstandige in hoofdberoep
  • Zelfstandige in bijberoep, op voorwaarde dat de sociale bijdragen betaald zijn zoals in hoofdberoep. Deze voorwaarde is voldaan vanaf een netto belastbaar inkomen van € 13.550,50
  • De meewerkende partner (met volledig statuut)

Volledig statuut (ook wel maxi-statuut genoemd) wil zeggen dat de partner aan de meewerkende echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner een bezoldiging toekent die fiscaal wordt gezien als een eigen beroepsinkomen.

VAPZ: offerte aanvragen


Steeds goed verzekerd

VERZEKERINGEN MARCO BAETEN BVBA

Meierstraat 15
3300 TIENEN
FSMA - Ond.nr. 0687.781.468

Openingsuren

Ma, Di, Do en Vrij9:00 - 12:00 & 14:00 - 17:30
Woensdag9:00 - 12:00

Wij zijn altijd open, maar enkel op afspraak