Alle Risico’s Electronica

WAT IS ER VERZEKERD?

U kunt met de polis Alle risico’s elektronica de materiële schade aan allerlei elektrische en elektronische toestellen (bureaumaterieel, labomaterieel, medisch materieel…) verzekeren. Het bureaumaterieel wordt doorgaans onderverdeeld in bureauticamaterieel (faxen, copiers, …) enerzijds en vast- en draagbaar informatica-materieel anderzijds.

U bekomt met deze polis waarborgen die ruimer zijn dan deze van de klassieke brand- en diefstalverzekering zodat wat u hier verzekert, uit het verzekerd kapitaal van de brandpolis kan worden geschrapt.

U kunt eveneens de kosten voor wedersamenstelling van data en andere bijkomende kosten zoals huur van vervangingsmaterieel, supplementaire personeelskosten, enz… in deze verzekering opnemen.

WAAROM DEZE VERZEKERING?

Net zoals iedere “zaakverzekering” beschermt u met dit contract het patrimonium van uzelf of uw vennootschap, en dit op een betere wijze dan via de klassieke brand- en diefstalverzekering. Ook de mogelijkheid die tegenwoordig wordt geboden om de goederen op ‘blanket cover’ basis te verzekeren, de territorialiteit uit te breiden enz… maken het geheel comfortabeler.

WAT IS ONDER MEER NIET VERZEKERD?

De schade van esthetische aard, barsten en deuken zijn niet verzekerd evenals schade ten gevolge van experimenten, het oneigenlijk gebruik van de toestellen, enz…

Alle Risico’s Electronica: offerte aanvragen


Steeds goed verzekerd

VERZEKERINGEN MARCO BAETEN BVBA

Meierstraat 15
3300 TIENEN
FSMA - Ond.nr. 0687.781.468

Openingsuren

Ma, Di, Do en Vrij9:00 - 12:00 & 14:00 - 17:30
Woensdag9:00 - 12:00

Wij zijn altijd open, maar enkel op afspraak