BA Uitbating

Burgerlijke aansprakelijkheid  uitbating (ba uitbating)

U kunt steeds verantwoordelijk gesteld worden, net als uw werknemers en zelfs uw gebouwen trouwens.  Want personen die schade lijden, willen natuurlijk vergoed worden.
Dat kan uw bedrijf in een lastig parket brengen en zwaar doorwegen op de middelen en de toekomst van uw onderneming.  Met de verzekering BA Uitbating verzekert u de aansprakelijkheid van uw onderneming en garandeert u haar stabiliteit en continuïteit.

De polis BA Uitbating omvat 3 waarborgen. U kunt deze vrij combineren, zodat u een complete dekking geniet. En die bescherming is erg uitgebreid. Meer zelfs: bijna alle schades veroorzaakt aan derden zijn gedekt, behalve een beperkt aantal duidelijk omschreven uitsluitingen. U kunt dus met een gerust gemoed werken.

 1. BA Uitbating
 2. BA Toevertrouwde goederen
 3. BA na levering

Zo krijgt u exact wat uw bedrijf nodig heeft.
Aan te raden is ook hier weer de facultatieve waarborg Rechtsbijstand te onderschrijven

 1. BA Uitbating
  Dit dekt uw extracontractuele (niet-contractuele) aansprakelijkheid voor schade die goederen of werknemers aan derden veroorzaken in het kader van uw activiteit. Ook schade door:
  • brand, vuur, een ontploffing, rook of water;
  • interimpersoneel;
  • het privégedeelte van het gebouw en door werken voor rekening van de verzekeringnemer,
  • uitgeleende medewerkers, voorwerpen of dieren;
  • vervuiling of burenhinder;
  • het gebruik van machines en niet-ingeschreven motorvoertuigen. Ook schade door ingeschreven voertuigen is verzekerd, voor zover ze niet onder de uw BA Autoverzekering valt;
  • het gebruik van een voertuig dat niet van u is – een huurauto bijvoorbeeld – en dat door zijn eigenaar niet verzekerd is in burgerlijke aansprakelijkheid;
 2. BA Toevertrouwde voorwerpen
  Deze waarborg dekt de schade aan voorwerpen die u toevertrouwd zijn voor werken (bv. onderhoud), om er een advies of dienst voor te verlenen of die die u in uw bezit heeft als werkinstrument – toevertrouwde voorwerpen om mee te werken (bv. de Clark die u van uw klant gebruikt om uw goederen te leveren).
 3. BA na levering
  Deze waarborg biedt dekking voor schade die ontstaat door uw producten na hun levering of door uw werk nadat het uitgevoerd is.

Objectieve aansprakelijkheid

Baat u een publiek toegankelijke plaats uit? Dan is een verzekering Objectieve Aansprakelijkheid bij Brand of Ontploffing verplicht.  Een gewone brandverzekering of verzekering burgerlijke aansprakelijkheid volstaat niet.

Wettelijk verplicht

De term ‘objectieve aansprakelijkheid' betekent dat een slachtoffer van een brand of een ontploffing uw schuld niet hoeft te bewijzen.  U moet de schadelijder dus steeds vergoeden, zelfs als u geen fout begaan hebt.  Daarom bent u ook verplicht deze verzekering af te sluiten.

Publiek toegankelijke plaats

Een verzekering Objectieve Aansprakelijkheid bij Brand of Ontploffing is verplicht voor o.a.:

 • kleinhandelaars met een verkoopruimte en opslagruimte groter dan 1.000 m²;
 • restaurants, frituren en cafés met een publieke ruimte groter dan 50 m²;
 • kantoorgebouwen met publieke ruimtes van in totaal meer dan 500 m²;
 • hotels en motels, jeugdherbergen.

BA Uitbating: offerte aanvragen


Steeds goed verzekerd

VERZEKERINGEN MARCO BAETEN BVBA

Meierstraat 15
3300 TIENEN
FSMA - Ond.nr. 0687.781.468

Openingsuren

Ma, Di, Do en Vrij9:00 - 12:00 & 14:00 - 17:30
Woensdag9:00 - 12:00

Wij zijn altijd open, maar enkel op afspraak