Wat dien ik zelf te betalen bij een auto- ongeval?

Wat dien ik zelf te betalen bij een auto- ongeval?

Het is een situatie waar we op een bepaald moment allemaal mee te maken krijgen. U bent betrokken in een ongeval en de verzekering dient tussen te komen. Maar wie betaalt wat ?

Aansprakelijkheid bepalen

Om te gaan bepalen welke verzekering wat en waar tussenkomt, is het eerst belangrijk om na te gaan wie aansprakelijk is voor het ongeval. De verzekering zal dit bepalen aan de hand van de aangifte van beide partijen (aanrijdingsformulier) of aan de hand van het verslag van de politie. Het is ook mogelijk dat er een gedeelde aansprakelijkheid is tussen partijen.

Indien u in recht bent

Wanneer de tegenpartij aansprakelijk is voor het ongeval zal zijn verplichte BA autoverzekering de schade aan u vergoeden. De meeste Belgische verzekeraars zijn toegetreden tot de 'rdr-conventie'. Hierdoor kan je eigen verzekeraar jouw volledig vergoeden en verder het nodige doen om de schade te recupereren bij de verzekeraar van de aansprakelijke. Zo is het voor jouw immers allemaal zeer snel opgelost.

Hoewel iedereen verplicht is een verzekering BA auto te hebben, kan het voorkomen dat iemand toch geen verzekering heeft. In dat geval dienen we aan te kloppen bij het 'Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds' die op hun beurt de som zal terughalen bij de veroorzaker van het ongeval. Hiervoor is het oa. belangrijk een goede rechtsbijstandverzekering te hebben.

Wanneer u NIET in recht bent

Wanneer u zelf het ongeval veroorzaakt heeft, ligt de situatie helemaal anders. In dat geval zal uw verzekering BA auto de schade aan de tegenpartij vergoeden. Let wel, enkel de schade aan de tegenpartij wordt vergoed, niet de schade aan je eigen wagen. Deze verzekering BA auto komt eveneens tussen voor de lichamelijk letsels bij de tegenpartij alsook voor de eventueel kwetsuren van de inzittenden in uw wagen.

Voor tussenkomst van eigen schade aan de wagen of lichamelijke schade aan uzelf als bestuurder heeft u andere waarborgen nodig. Zo dekt een omniumverzekering de schade aan uw eigen wagen en is ook het afsluiten van een bestuurdersverzekering of persoonlijke ongevallenverzekering geen overbodige luxe. Deze vergoedt namelijk alle kosten voor uw lichamelijke letsels ten gevolge van het ongeval. Dit kan variëren van de medische kosten tot het overbruggen van inkomensverlies wanneer u tijdelijk of blijvend arbeidsongeschikt bent of zelfs de nodige aanpassingen aan uw woning indien dit nodig zou zijn. Komt u tijdens het ongeval te overlijden, dan zal de bestuurdersverzekering evenzeer tussenkomst bieden.

Moet ik zelf opdraaien voor eventuele kosten?

Het kan zijn dat u een bepaalde franchise (of vrijstelling) moet betalen. Dit houdt in dat u een bepaald bedrag zelf moet bekostigen. Bij het afsluiten van een omniumverzekering kan het bijvoorbeeld zijn dat de eerste 250 euro aan kosten voor eigen rekening zijn vooraleer de verzekering de rest dekt. Een dergelijke franchise wordt steeds vooraf overeengekomen, bij het opstellen van de polis.

Een franchiseregeling kan, in uitzonderlijke gevallen, ook voorkomen bij een verzekering BA auto. Voor jonge bestuurders kan dit oa. het geval zijn. Maar ook wanneer u in het verleden al heel wat ongevallen heeft veroorzaakt, kan een verzekeraar beslissen u enkel nog te verzekeren met een franchise.

Welke soorten franchise zijn er?

De vrijstelling wordt steeds vastgelegd in de polis. Wel is het zo dat hoe hoger de franchise is, hoe lager uw premie is. Een franchise is dan ook een middel van verzekeraars om ervoor te zorgen dat de verzekeringspremie betaalbaar blijft. Dat is zeker het geval bij een omniumverzekering die anders vrij duur kan uitvallen. Tegelijk is het ook een manier om ervoor te zorgen dat u als bestuurder niet onvoorzichtig gaat rijden.

Er zijn verschillende soorten, bijvoorbeeld een vaste franchise of een franchise op basis van een bepaald percentage op de catalogusprijs van de auto: hoe duurder uw wagen, hoe hoger de franchise dan ook wordt. Daarnaast is er ook nog de Engelse franchise waarbij de verzekeraar enkel alle kosten dekt wanneer deze hoger zijn dan de franchise.

Bij het afsluiten van een autoverzekering is het belangrijk om rekening te houden met de franchise. Kies er daarom steeds voor om langs te komen zodat we samen de verzekeringen met elkaar kunnen vergelijken.

Steeds goed verzekerd

VERZEKERINGEN MARCO BAETEN BVBA

Meierstraat 15
3300 TIENEN
FSMA - Ond.nr. 0687.781.468

Openingsuren

Ma, Di, Do en Vrij9:00 - 12:00 & 14:00 - 17:30
Woensdag9:00 - 12:00

Wij zijn altijd open, maar enkel op afspraak