Aanvullende pensioenopbouwverzekering

Aanvullende pensioenopbouwverzekering

De aanvullende pensioenopbouwverzekeringen voor zelfstandigen en bedrijfsleiders zijn meer dan ooit interessant in tijden van bedrijfsbeleggingen met lage rendementen. Naast een zekerheid van inkomen op pensioengerechtigde leeftijd gaat het hier om fiscaal vriendelijke verzekeringen.

Over welke verzekeringen gaat het hier?

Elke zelfstandige of hij nu een vennootschap heeft of niet, kan een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) afsluiten. De maximum jaarlijkse premie in 2019 was 8,17% (9,40% voor het Sociaal VAPZ) met een maximum aan premie van 3.291,30 euro (3.786,81 euro voor het sociaal VPAZ) per jaar. Een Sociaal VAPZ betaalt  naast een pensioen- en overlijdenskapitaal ook nog een vervangingsinkomen bij arbeidsongeschiktheid en invaliditeit uit, alsook de vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid en invaliditeit. Het fiscaal voordeel van het VAPZ hangt af van de marginale belastingvoet. Dat is het tarief dat toegepast wordt op de hoogste schijf van de beroepsinkomsten. Je betaalt ook minder sociale bijdragen omdat  de belastbare basis vermindert met de premie die je voor je verzekering VAPZ betaald hebt.  In totaal kan je daardoor tot 64% van je storting recupereren.
Het eindkapitaal op de wettelijke pensioengerechtigde leeftijd wordt belast volgens het principe van de fictieve rente.  Dat wil zeggen dat een bepaald percentage  (3,50% à 5% naargelang de leeftijd op het moment van de uitkering ) van het kapitaal wordt belast in de personenbelasting gedurende 10 of 13 jaar.

Als je een zelfstandige in een vennootschap bent en een regelmatige maandelijkse vergoeding ontvangt, kan je in cumul met het VAPZ ook een Individuele Pensioentoezegging (IPT) afsluiten. Als je om budgettaire reden moet kiezen tussen een VAPZ en IPT, wordt er aangeraden om met een VAPZ te starten.

Een IPT heeft ook aanzienlijke belastingvoordelen: De premies betaald door de vennootschap zijn aftrekbaar als beroepskosten zolang de regel van 80% wordt nageleefd. De berekening van de 80% regel is geen sinecure: de som van het wettelijk pensioen en de aanvullende pensioenen in de 2e pijler mag, omgerekend naar jaarlijkse rente, niet hoger zijn dan 80% van het gemiddeld inkomen van de laatste 3 jaar als zelfstandige. Zoiets bereken je niet met een eenvoudige simulatietool op internet., Doe hiervoor een beroep op een verzekeringsmakelaar.
De zelfstandige bedrijfsleider krijgt op het einde van het contract een pensioenkapitaal dat aan een voordelig forfaitair tarief belast wordt. Wordt het kapitaal uitgekeerd op de wettelijke pensioenleeftijd en ben je tot dan professioneel actief gebleven, dan betaal je slechts 10% belastingen. In het andere geval is het 16,5% tot 20%.
Ben je een zelfstandige zonder vennootschap, dan kan je boven op het VAPZ sinds 2018 een Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ) afsluiten. Je krijgt een belastingvoordeel van 30% op de gestorte premie zolang de 80% regel nageleefd wordt. Op het einde van de rit en bij het wettelijke pensioen betaal je in het beste geval 10% belasting op het eindkapitaal, en zoals bij alle ‘tweedepijlerpensioenverzekeringen’, te vermeerderen met de gemeentebelastingen, de Riziv- (3,55%) en de solidariteitsbijdrage (0 tot 2%).

Goed instrument om vastgoed te kopen

Bovenvermelde tweedepijlercontracten zijn ook een goed instrument om als volle eigenaar een woning of een tweede, derde,… verblijf aan te schaffen. Met andere woorden, je hoeft niet op je pensioengerechtigde leeftijd te wachten om eerder van je spaarreserves te genieten.

De wetgever laat het alleszins toe voor aankopen en verbouwingen in België en het buitenland (EU+ Liechtenstein, Noorwegen en IJsland) én voor de terugbetalingen van leningen.

Je kunt deze verzekeringen op drie verschillende manieren gebruiken om je vastgoed te financieren: als voorschot, voor de wedersamenstelling van een hypothecair krediet of als pand.
Aarzel niet om met je verzekeringsmakelaar contact op te nemen voor meer info over deze verschillende formules. Hij staat je met raad en daad bij.

BronNextmove

Leave a commentSteeds goed verzekerd

VERZEKERINGEN MARCO BAETEN BVBA

Meierstraat 15
3300 TIENEN
FSMA - Ond.nr. 0687.781.468

Openingsuren

Ma, Di, Do en Vrij9:00 - 12:00 & 14:00 - 17:30
Woensdag9:00 - 12:00

Wij zijn altijd open, maar enkel op afspraak